Agenda

Voorlopig zijn alle events afgelast in verband met het Corona virus.

 

Allen die dit virus omdragen, of met andere ziekten bezet zijn wensen wij het volgende toe uit Psalm 30

 

Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken:
Ik ben niet in den kuil gezonken.

 

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer der statengeneraal.

 

Voor alle data geld Deo Volente.