Agenda
Van 2 t/m 5 augustus D.V. vindt de beurs 'Naar Buiten' plaats op het landgoed de Schaffelaar in Barneveld. Enkele leden vanuit de afdeling Ede hopen aanwezig te zijn in de stand van de SGP-Jongeren....
Sponsors
Draagt u het werk van SGP-Jongeren Ede een warm hart toe? Wilt u blijvend ‘genieten’ van politiek voor en door jongeren in uw gemeente? Wij informeren u graag over de sponsormogelijkheden. Mede hierdoor kunnen we...
#GR18
Op D.V. 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Ede. De SGP-jongeren in Ede hopen de SGP te ondersteunen tijdens de campagne. Op dit moment zijn we bezig hier vorm en inhoud aan te...

Wie zijn wij?

Wat is onze missie?

SGP-jongeren wil jongeren enthousiast maken voor en hen betrekken bij (christelijke) politiek en de SGP in het bijzonder. Het is onze maatschappelijke en politieke rol om jongeren te laten ontwikkelen om in de samenleving te kunnen functioneren.

We willen jongerenthema’s voor het voetlicht halen en meedoen aan maatschappelijke discussies. Dat doen we niet met select gezelschap, maar met al onze jongeren. Samen vormen we de SGP-jongeren. Het is ons doel om christelijke politiek in de levens van jongeren te brengen en het voor hen te laten leven.

Wat doen wij met én voor jongeren?

De SGP-jongeren wil haar doelen bereiken door het:

– organiseren van politieke bijeenkomsten en congressen voor jongeren
– informeren van jongeren door het uitgeven van KLIK en In Contact
– debatteren met jongeren over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
– ontwikkelen van politieke meningsvorming en politiek bewustzijn bij jongeren
– actief betrekken van jongeren bij het organiseren van activiteiten voor jongeren
– uitdragen van onze standpunten tijdens debatten en via de media
– vertegenwoordigen van alle leden in de overlegorganen binnen en buiten de SGP
– presenteren van de organisatie tijdens bijeenkomsten en op beurzen