Agenda
Voorlopig zijn alle events afgelast in verband met het Corona virus.   Allen die dit virus omdragen, of met andere ziekten bezet zijn wensen wij het volgende toe uit Psalm 30   Mijn God, Gij...
Organisatie
Het aanspreekpunt voor media, leden en geïnteresseerden is: ede@sgpj.nl Op zoek naar een spreker voor een vereniging of andere groep jongeren? Bent u leerkracht in het basis- of voorgezet onderwijs en geïnteresseerd in een gastles? Neem vrijblijvend contact...

Wie zijn wij?

Wat is onze missie?

SGP-jongeren wil jongeren enthousiast maken voor en hen betrekken bij (christelijke) politiek en de SGP in het bijzonder. Het is onze maatschappelijke en politieke rol om jongeren te laten ontwikkelen om in de samenleving te kunnen functioneren.

We willen jongerenthema’s voor het voetlicht halen en meedoen aan maatschappelijke discussies. Dat doen we niet met select gezelschap, maar met al onze jongeren. Samen vormen we de SGP-jongeren. Het is ons doel om christelijke politiek in de levens van jongeren te brengen en het voor hen te laten leven.

Wat doen wij met én voor jongeren?

De SGP-jongeren wil haar doelen bereiken door het:

– organiseren van politieke bijeenkomsten en congressen voor jongeren
– informeren van jongeren door het uitgeven van KLIK en In Contact
– debatteren met jongeren over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
– ontwikkelen van politieke meningsvorming en politiek bewustzijn bij jongeren
– actief betrekken van jongeren bij het organiseren van activiteiten voor jongeren
– uitdragen van onze standpunten tijdens debatten en via de media
– vertegenwoordigen van alle leden in de overlegorganen binnen en buiten de SGP
– presenteren van de organisatie tijdens bijeenkomsten en op beurzen